Våra kurser    Sök kurs    Delta i projektet    Deltagande företag
 
Många företag önskar utveckla sina möjligheter och förmågor att använda data för att utveckla nya affärsmodeller och innovativa tjänster. Vi erbjuder en mängd kurser som möter företagens önskan. Dessa kurser är utvecklade tillsammans med företag och utgår ifrån reella kompetensbehov. Kurserna genomförs med flexibla utbildningsformer som är särskilt anpassade för yrkesverksamma.

Kurserna som erbjuds är utvecklade inom projektet data-driven tjänsteutveckling och drivs av Högskolan i Borås.