Kurser på avancerad nivå
för yrkesverksamma

 

Höj din konkurrenskraft

Gå våra kurser och öka din kunskap och konkurrenskraft inom datadriven tjänsteutvecklingSkapa ditt kontinuerliga lärande hos Högskolan i Borås!

 

 

Agila arbetssätt i datadrivna organisationer

Kursens ger en fördjupning i teorier, aktuell forskning och praktiker inom agila arbetssätt med ett särskilt fokus på hur dessa kan anpassas för organisationer som önskar använda data för att mäta, följa upp och förbättra tjänster och tjänsteutvecklingsprocesser. 

Läs mer

Digital transformation – ett helhetsperspektiv

Kursen behandlar området digital transformation. I kursen definieras digital transformation som en process vilken syftar till att förbättra en enhet (t.ex. organisation) genom att möjliggöra betydande förändringar i dess egenskaper medelst en kombination av information, kommunikation och digital teknik.

Läs mer

Data science i praktiken –  algoritmer för maskininlärning

Kursen introducerar den övergripande kontexten för maskininlärning, med utgångspunkt i etablerade processer för informationsutvinning (CRISP-DM), samt teoribildning och terminologi inom maskininlärning. Kursens huvudsakliga innehållär grundläggande maskinlärningstekniker som beslutsträd, regelinlärning, neurala och djupa nätverk, support vector-maskiner och ensembler, samt algoritmer som kNN, k-Means och Apriori.

Läs mer

 

Deltagande företag

Projektets finansiär