Digital transformation - ett förändringsledningsperspektiv

Digital transformation är först och främst en förändring

Kursen behandlar området digital transformation. I kursen definieras digital transformation som en process vilken syftar till att förbättra en enhet (t.ex. organisation) genom att möjliggöra betydande förändringar i dess egenskaper medelst en kombination av information, kommunikation och digital teknik.

Syftet med kursen är att studenterna skall introduceras till teorier, aktuell forskning och praxis inom digital transformation med ett särskilt fokus på organisation- och förändringsledning. Kursen tar utgångspunkt i teorier om organisation och förändringsledning i en digital transformationskontext. Under kursen kommer du att få möjlighet att fördjupa dig i och utveckla kritiska perspektiv på förändringsledning.

Kursen ger 2,5 högskolepoäng och genomförs på distans och ”kvartsfart”. Kvartsfart innebär att kurser sträcker sig över ca 8 veckor och du förväntas lägga ca 8 timmar per vecka under denna period.

Studieperiod 2022: Vecka 47 – 03 (2023)

Till kurssidan på HB.se