Digital transformation - ett värdeperspektiv

Vad får den digitala transformation för påverkan på värdet?

Kursen behandlar området digital transformation. I kursen definieras digital transformation som en process vilken syftar till att förbättra en enhet (t.ex. organisation) genom att möjliggöra betydande förändringar i dess egenskaper medelst en kombination av information, kommunikation och digital teknik.

Kursens syfte är att introducera teorier, aktuell forskning och praktiker inom digital transformation med ett särskilt fokus på det värde som processen och dess utfall möjliggör för individer, organisationer och samhälle. Under kursen kommer du att få möjlighet att utveckla kritiska perspektiv på värdet av den digitala transformationsprocessen såväl som att identifiera och utvärdera både positiva och negativa effekter av realiserade transformationsinitiativ

Kursen ger 2,5 högskolepoäng och genomförs på distans och ”kvartsfart”. Kvartsfart innebär att kurser sträcker sig över ca 8 veckor och du förväntas lägga ca 8 timmar per vecka under denna period.

Studieperiod 2022: Vecka 49 – 05(2023)

Till kurssidan på HB.se