Service management i en digitaliserad värld

Moderna tjänsteperspektiv och samskapande

Under kursen kommer du att introduceras till teorier, aktuell forskning och praxis inom området service management. Service management har fått en ökad betydelse i samhället, privatlivet, och organisationer eftersom den snabba utvecklingen av digital teknik har skapat enorma möjligheter för utveckling och användning av digitala tjänster. I kursen definieras en digital tjänst som tillämpningen av specialiserade kompetenser (kunskap och färdigheter relaterade till digital teknik) vilka möjliggör värde för någon eller några. Kursen tar utgångspunkt i kunskap inom tjänsteforskningen med särskilt fokus på perspektivet Service Dominant Logic (S-D Logic). Kursen lägger vikt vid att ge dig möjlighet att utveckla såväl kritiska perspektiv på service management generellt som på hur S-D Logic kan stödja samskapning av digitala tjänster i organisatoriska kontexter. 

Kursen ger 5 högskolepoäng och genomförs på distans och ”kvartsfart”. Kvartsfart innebär att kurser sträcker sig över ca 14 veckor och du förväntas lägga ca 8 timmar per vecka under denna period.

Studieperiod 2022: Vecka 35 – 47

Till kurssidan på HB.se