Data management och affärsvärde

Koppla affärsvärde till data management

Kursen introducera teorier, aktuell forskning och praktiker inom data management med ett särskilt fokus på kvalitetssystem, processer, styrning och affärsvärde. I kursen definieras data management som ”de processer och tekniker som organisationer använder för att hantera och skapa affärsvärde av data”. Senare års utveckling har inneburit att mängden och variationen i data ökar dramatiskt, att organisationer blir alltmer beroende av data och att data i allt högre grad samlas in från externa källor. 

Data är idag en kritisk resurs för utveckling av organisationens produkter, tjänster, affärsprocesser och affärsmodeller. Den här utvecklingen ställer nya krav på data management. Bland annat förändras kraven på metoder för insamling av data med god datakvalitet, ökade krav på datasäkerhet samt att nya kompetenser behöver utvecklas parallellt med automatiska metoder för data management. Dessutom kan investeringar i data management bli omfattande och organisationer behöver därför öka sina kunskaper om data som en organisatorisk resurs samt utveckla metoder för att utvärdera affärsvärde och effekter av investeringar i data management. 

Under kursen kommer du att få möjlighet att fördjupa dig i och utveckla kritiska perspektiv på såväl data management som specifika aktiviteter inom området.

Kursen ger 2,5 högskolepoäng och genomförs på distans och ”kvartsfart”. Kvartsfart innebär att kursen sträcker sig över ca 8 veckor och du förväntas lägga ca 8 timmar per vecka under denna period.

Studieperiod 2022: Kursen är ej schemalagd ännu (HT2022 planerat)

Till kurssidan på HB.se