Data Science i praktiken - Dataanalys i verksamhetskontext

Analysera din data i din verksamhet!! 

Kursen är en fördjupningskurs inom data science och förutsätter såväl gedigen kunskap om och förståelse för olika aspekter av IT i verksamhet som grundläggande kunskaper om data science. Fokus i kursen ligger på dataanalys i verksamhetskontext, där problemställningar i verksamhet relateras till uppgifter inom och tekniker för dataanalys, samt kriterier för utvärdering. Övningar och inlämningsuppgifter ger praktisk träning, både i att designa dataanalysprojekt och att praktiskt använda tekniker för dataanalys. Stor vikt läggs vid förmåga att motivera, resonera om och problematisera föreslagna lösningar, utifrån såväl vetenskaplig teoribildning som etablerad praxis. 

Kursen ger 5 högskolepoäng och genomförs på distans och ”kvartsfart”. Kvartsfart innebär att kursen sträcker sig över ca 18 veckor (över sommarmånaden) och du förväntas lägga ca 8 timmar per vecka under denna period.

Studieperiod 2022: Vecka 18 – 35 (sommarkurs)

Till kurssidan på HB.se