Data Science i praktiken - möjligheter och utmaningar

Viktiga överväganden inför ett data scienceprojekt

Under kursen behandlas de centrala koncepten i kursens ämnesområde genom att vetenskapliga artiklar och tekniska rapporter inom data science diskuteras och problematiseras. Stor vikt läggs vid att resonera om och problematisera vad data science kan användas till och när det är lämpligt att använda data science, utifrån såväl vetenskaplig teoribildning som etablerad praxis.

Kursen förutsätter en gedigen kunskap om och förståelse för olika aspekter av IT i verksamhet och ger utifrån dessa förkunskaper en introduktion till forsknings- och praktikfältet data science, med utgångspunkt i verksamheters behov och utmaningar. 

Kursen ger 2,5 högskolepoäng och genomförs på distans och ”kvartsfart”. Kvartsfart innebär att kursen sträcker sig över ca 8 veckor och du förväntas lägga ca 8 timmar per vecka under denna period.

Studieperiod 2022: Kursen pågår och kan ej sökas nu

Till kurssidan på HB.se