Datadriven analys för konkurrensfördelar

Strategiska fördelar med hjälp av data

Kursen syftar till att ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om såväl organisatoriska konkurrensfördelar som hur data kan användas för att identifiera ett företags specifika fördelar gentemot dess konkurrenter. I kursen problematiseras resursbaserat gentemot marknadsbaserat synsätt på konkurrensfördelar. Kursen utgår från ett företags kontext och hur intern och extern data kan utgöra medel för att identifiera organisationens handlingsutrymme

Kursen ger 3 högskolepoäng och genomförs på distans och ”kvartsfart”. Kvartsfart innebär att kurser sträcker sig över ca 10 veckor och du förväntas lägga ca 8 timmar per vecka under denna period.

Studieperiod 2022: Vecka 35 – 44

Till kurssidan på HB.se