Sök kurs

Du ansöker till våra kurser via antagning.se och du hittar mer information om hur ansökning går till där. Behöver du hjälp med att ansöka till en kurs så kontakta leif.andersson@hb.se.

Bild på websidan för antagning.se. Klicka på bilden för att komma till antagning.se

Om du saknar formell examen för studier på avancerad nivå (kandidatexamen) kan du ansöka till våra kurser med hjälp av reell kompetens. Detta innebär att din kompetens inom området och din förmåga att skriva och författa t ex rapporter, analyser eller artiklar behöver verifieras genom att du lämnar in underlag för detta ihop med din ansökan. Det är i huvudsak två viktiga delar som måste bedömas vid reell kompetens:
(1) finns en tillräcklig akademisk förmåga att författa texter, rapporter, artiklar etc och
(2) finns det tillräckligt med ämneskunskap i aktuellt område för studier på avancerad nivå.

Vi har tagit fram en blankett för detta som du hittar bland länkarna nedan. För att det skall vara möjligt att söka med reell kompetens behöver nedan kriterier uppfyllas:

  • Minst sex års yrkesverksamhet i för kursen aktuellt område
  • Skrivit en längre sammanhängande text (t ex en utredningsrapport, en bok, utfört en studie i företaget som dokumenterats i en rapport)
  • Deltagit i relevanta kurser som erbjudits av t ex privata utbildningsföretag.

Underlag för ovan punkter laddar du upp på antagning.se när du har sökt en utbildning och avser ansöka mha reell kompetens.
När din ansökan inkommit så kommer både antagning och kursansvarig att titta på detta för att göra en bedömning, du kan ombes att komplettera din ansökan om något är oklart. Bedöms din reella kompetens motsvara kunskaper för studier på avancerad nivå som kommer du att bli antagen enligt ordinarie turordning.

Länkar till mer information

Våra kurser    Sök kurs    Delta i projektet    Deltagande företag