Data management och affärsvärde

Data management och affärsvärde Koppla affärsvärde till data managementKursen introducera teorier, aktuell forskning och praktiker inom data management med ett särskilt fokus på kvalitetssystem, processer, styrning och affärsvärde. I kursen definieras data management som ”de processer och tekniker som organisationer använder för att hantera och skapa affärsvärde av data”. Senare års utveckling har inneburit att […]

Data Science i praktiken – algoritmer för maskininlärning

Data Science i praktiken – algoritmer för maskininlärning Lär dig grundläggande maskininlärningKursen syftar till att skapa en god förståelse för de olika algoritmer och tekniker som kan användas för maskininlärning. Kursen introducerar den övergripande kontexten för maskininlärning, med utgångspunkt i etablerade processer för informationsutvinning (CRISP-DM), samt teoribildning och terminologi inom maskininlärning. Kursens huvudsakliga innehåll är […]

Data Science i praktiken – Dataanalys i verksamhetskontext

Data Science i praktiken – Dataanalys i verksamhetskontext Analysera din data i din verksamhet!! Kursen är en fördjupningskurs inom data science och förutsätter såväl gedigen kunskap om och förståelse för olika aspekter av IT i verksamhet som grundläggande kunskaper om data science. Fokus i kursen ligger på dataanalys i verksamhetskontext, där problemställningar i verksamhet relateras till […]

Data Science i praktiken – möjligheter och utmaningar

Data Science i praktiken – möjligheter och utmaningar Viktiga överväganden inför ett data scienceprojekt Under kursen behandlas de centrala koncepten i kursens ämnesområde genom att vetenskapliga artiklar och tekniska rapporter inom data science diskuteras och problematiseras. Stor vikt läggs vid att resonera om och problematisera vad data science kan användas till och när det är […]

 Datadriven analys för konkurrensfördelar

Datadriven analys för konkurrensfördelar Strategiska fördelar med hjälp av dataKursen syftar till att ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om såväl organisatoriska konkurrensfördelar som hur data kan användas för att identifiera ett företags specifika fördelar gentemot dess konkurrenter. I kursen problematiseras resursbaserat gentemot marknadsbaserat synsätt på konkurrensfördelar. Kursen utgår från ett företags kontext och hur […]

Service management i en digitaliserad värld

Service management i en digitaliserad värld Moderna tjänsteperspektiv och samskapandeUnder kursen kommer du att introduceras till teorier, aktuell forskning och praxis inom området service management. Service management har fått en ökad betydelse i samhället, privatlivet, och organisationer eftersom den snabba utvecklingen av digital teknik har skapat enorma möjligheter för utveckling och användning av digitala tjänster. […]

Digital transformation – ett värdeperspektiv

Digital transformation – ett värdeperspektiv Vad får den digitala transformation för påverkan på värdet?Kursen behandlar området digital transformation. I kursen definieras digital transformation som en process vilken syftar till att förbättra en enhet (t.ex. organisation) genom att möjliggöra betydande förändringar i dess egenskaper medelst en kombination av information, kommunikation och digital teknik.Kursens syfte är att […]

Digital transformation – ett förändringsledningsperspektiv

Digital transformation – ett förändringsledningsperspektiv Digital transformation är först och främst en förändringKursen behandlar området digital transformation. I kursen definieras digital transformation som en process vilken syftar till att förbättra en enhet (t.ex. organisation) genom att möjliggöra betydande förändringar i dess egenskaper medelst en kombination av information, kommunikation och digital teknik.Syftet med kursen är att […]

Digital transformation – ett strategiskt perspektiv

Digital transformation – ett strategiskt perspektiv Strategiska perspektiv av digital transformationKursen behandlar området digital transformation. I kursen definieras digital transformation som en process vilken syftar till att förbättra en enhet (t.ex. organisation) genom att möjliggöra betydande förändringar i dess egenskaper medelst en kombination av information, kommunikation och digital teknik.Kursens syfte är att introducera teorier, aktuell […]

Digital transformation – ett helhetsperspektiv

Digital transformation – ett helhetsperspektiv Förstå helheten av digital transforamtionKursen behandlar området digital transformation. I kursen definieras digital transformation som en process vilken syftar till att förbättra en enhet (t.ex. organisation) genom att möjliggöra betydande förändringar i dess egenskaper medelst en kombination av information, kommunikation och digital teknik.Kursens syfte är att introducera teorier, aktuell forskning […]