Data management och affärsvärde

Data management och affärsvärde Koppla affärsvärde till data managementKursen introducera teorier, aktuell forskning och praktiker inom data management med ett särskilt fokus på kvalitetssystem, processer, styrning och affärsvärde. I kursen definieras data management som ”de processer och tekniker som organisationer använder för att hantera och skapa affärsvärde av data”. Senare års utveckling har inneburit att […]