Data Science i praktiken – algoritmer för maskininlärning

Data Science i praktiken – algoritmer för maskininlärning Lär dig grundläggande maskininlärningKursen syftar till att skapa en god förståelse för de olika algoritmer och tekniker som kan användas för maskininlärning. Kursen introducerar den övergripande kontexten för maskininlärning, med utgångspunkt i etablerade processer för informationsutvinning (CRISP-DM), samt teoribildning och terminologi inom maskininlärning. Kursens huvudsakliga innehåll är […]

Data Science i praktiken – Dataanalys i verksamhetskontext

Data Science i praktiken – Dataanalys i verksamhetskontext Analysera din data i din verksamhet!! Kursen är en fördjupningskurs inom data science och förutsätter såväl gedigen kunskap om och förståelse för olika aspekter av IT i verksamhet som grundläggande kunskaper om data science. Fokus i kursen ligger på dataanalys i verksamhetskontext, där problemställningar i verksamhet relateras till […]

Data Science i praktiken – möjligheter och utmaningar

Data Science i praktiken – möjligheter och utmaningar Viktiga överväganden inför ett data scienceprojekt Under kursen behandlas de centrala koncepten i kursens ämnesområde genom att vetenskapliga artiklar och tekniska rapporter inom data science diskuteras och problematiseras. Stor vikt läggs vid att resonera om och problematisera vad data science kan användas till och när det är […]