Digital transformation – ett värdeperspektiv

Digital transformation – ett värdeperspektiv Vad får den digitala transformation för påverkan på värdet?Kursen behandlar området digital transformation. I kursen definieras digital transformation som en process vilken syftar till att förbättra en enhet (t.ex. organisation) genom att möjliggöra betydande förändringar i dess egenskaper medelst en kombination av information, kommunikation och digital teknik.Kursens syfte är att […]

Digital transformation – ett förändringsledningsperspektiv

Digital transformation – ett förändringsledningsperspektiv Digital transformation är först och främst en förändringKursen behandlar området digital transformation. I kursen definieras digital transformation som en process vilken syftar till att förbättra en enhet (t.ex. organisation) genom att möjliggöra betydande förändringar i dess egenskaper medelst en kombination av information, kommunikation och digital teknik.Syftet med kursen är att […]

Digital transformation – ett strategiskt perspektiv

Digital transformation – ett strategiskt perspektiv Strategiska perspektiv av digital transformationKursen behandlar området digital transformation. I kursen definieras digital transformation som en process vilken syftar till att förbättra en enhet (t.ex. organisation) genom att möjliggöra betydande förändringar i dess egenskaper medelst en kombination av information, kommunikation och digital teknik.Kursens syfte är att introducera teorier, aktuell […]

Digital transformation – ett helhetsperspektiv

Digital transformation – ett helhetsperspektiv Förstå helheten av digital transforamtionKursen behandlar området digital transformation. I kursen definieras digital transformation som en process vilken syftar till att förbättra en enhet (t.ex. organisation) genom att möjliggöra betydande förändringar i dess egenskaper medelst en kombination av information, kommunikation och digital teknik.Kursens syfte är att introducera teorier, aktuell forskning […]