Service management i en digitaliserad värld

Service management i en digitaliserad värld Moderna tjänsteperspektiv och samskapandeUnder kursen kommer du att introduceras till teorier, aktuell forskning och praxis inom området service management. Service management har fått en ökad betydelse i samhället, privatlivet, och organisationer eftersom den snabba utvecklingen av digital teknik har skapat enorma möjligheter för utveckling och användning av digitala tjänster. […]