Datadriven analys för konkurrensfördelar

Datadriven analys för konkurrensfördelar Strategiska fördelar med hjälp av dataKursen syftar till att ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om såväl organisatoriska konkurrensfördelar som hur data kan användas för att identifiera ett företags specifika fördelar gentemot dess konkurrenter. I kursen problematiseras resursbaserat gentemot marknadsbaserat synsätt på konkurrensfördelar. Kursen utgår från ett företags kontext och hur […]

Digital transformation – ett strategiskt perspektiv

Digital transformation – ett strategiskt perspektiv Strategiska perspektiv av digital transformationKursen behandlar området digital transformation. I kursen definieras digital transformation som en process vilken syftar till att förbättra en enhet (t.ex. organisation) genom att möjliggöra betydande förändringar i dess egenskaper medelst en kombination av information, kommunikation och digital teknik.Kursens syfte är att introducera teorier, aktuell […]