Data management och affärsvärde

Data management och affärsvärde Koppla affärsvärde till data managementKursen introducera teorier, aktuell forskning och praktiker inom data management med ett särskilt fokus på kvalitetssystem, processer, styrning och affärsvärde. I kursen definieras data management som ”de processer och tekniker som organisationer använder för att hantera och skapa affärsvärde av data”. Senare års utveckling har inneburit att […]

 Datadriven analys för konkurrensfördelar

Datadriven analys för konkurrensfördelar Strategiska fördelar med hjälp av dataKursen syftar till att ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om såväl organisatoriska konkurrensfördelar som hur data kan användas för att identifiera ett företags specifika fördelar gentemot dess konkurrenter. I kursen problematiseras resursbaserat gentemot marknadsbaserat synsätt på konkurrensfördelar. Kursen utgår från ett företags kontext och hur […]

Digital transformation – ett värdeperspektiv

Digital transformation – ett värdeperspektiv Vad får den digitala transformation för påverkan på värdet?Kursen behandlar området digital transformation. I kursen definieras digital transformation som en process vilken syftar till att förbättra en enhet (t.ex. organisation) genom att möjliggöra betydande förändringar i dess egenskaper medelst en kombination av information, kommunikation och digital teknik.Kursens syfte är att […]