Delta i projektet

Är ditt företag intresserat av att utöka samarbetet med akademin, öka er kompetens inom projektets område och vara med och påverka framtidens utbildningar? Vårt projekt bygger på samverkan med företag och en utgångspunkt är att företagens kompetensbehov ligger till grund för de kurser som erbjuds. Det finns flera olika sätt att samverka med oss i detta projekt och du väljer hur du vill och kan delta, några exempel på möjligt deltagande är:

 • Delta i intervjuer för att samla in data om vilka områden som det behövs kompetensutveckling inom
 • Delta i workshops för att diskutera t ex kursförslag som projektet tar fram
 • Vara med och diskutera olika former för hur kurser skall ges
 • Delta i kurser som projektet tar fram
 • Delta som gästföreläsare i någon kurs eller något område där just ni har en hög specialistkunskap.

De fördelar och möjliga effekter som samarbete kan ge är:

 • Ökad kompetens inom strategiska områden
 • Påverkan på framtida kursutbud så att relevanta kurser tas fram.
 • Utbyte av erfarenheter och kunskaper med andra organisationer med samma utmaningar
 • Möjlighet att synas som attraktiv och kunnig leverantör eller arbetsgivare i t ex gästföreläsningar
 • Bättre samverkan mellan akademi och näringsliv och därigenom en konkurrenskraftigare region
 • Exponering av samarbete med akademin i t ex era nyhetsbrev.

Att delta i projekt medför inga krav på att utföra insatser i samband med kursutveckling eller kursgenomförande. Vår förhoppning är att ni ser en möjlighet att kunna vara med och påverka utbildningsutbudet. Har du någon idé om hur ni kan bidra så kontakta Leif Andersson för vidare diskussion via leif.andersson@hb.se, 0761-273545.

Våra kurser    Sök kurs    Delta i projektet    Deltagande företag