Är ditt företag intresserat av att utöka samarbetet med akademin, öka er kompetens inom projektets område och vara med och påverka framtidens utbildningar? Vårt projekt bygger på samverkan med företag och en utgångspunkt är att företagens kompetensbehov ligger till grund för de kurser som erbjuds. Det finns flera olika sätt att samverka med oss i detta projekt och du väljer hur du vill och kan delta, några exempel på möjligt deltagande är:

De fördelar och möjliga effekter som samarbete kan ge är:

Att delta i projekt medför inga krav på att utföra insatser i samband med kursutveckling eller kursgenomförande. Vår förhoppning är att ni ser en möjlighet att kunna vara med och påverka utbildningsutbudet. Har du någon idé om hur ni kan bidra så kontakta Leif Andersson för vidare diskussion via leif.andersson@hb.se, 0761-273545.