Om HBIT online

HBIT online education

HBIT är en förkortning för Högskolan i Borås informatik och här hittar du som yrkesverksam snabbt kurser som det av KK-stiftelsen finansierade projektet Data-driven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma erbjuder. Kurserna vänder sig till dig som är yrkesverksam och har andra studiemöjligheter än ordinarie studenter. Kurserna är på avancerad nivå och tas fram genom projektet och genomförs i samverkan med ett antal företag både lokalt och nationellt.

Data-driven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma

Syftet med projektet är att etablera en nationellt ledande utbildning inom data-driven tjänsteutveckling. De kurser som utvecklas utgår ifrån teman som identifierats i en förstudie: digital innovation, data- och informationssäkerhet, digitalt ledarskap, digital transformation och disruption, data och nya datakällor, metoder och verktyg för datainsamling och dataanalys, automation och artificiell intelligens, agil utveckling, tjänsteutveckling och värderealisering samt digitala resurser.

Det långsiktiga målet med projektet är att säkerställa tillgången på avancerad kompetens som stärker innovations- och konkurrenskraften inom svenskt näringsliv. Projektet förväntas också stärka forsknings- och utbildningsmiljön Handel och IT vid Högskolan i Borås genom att etablera långsiktiga relationer med företag, skapa en hållbar plattform för tillväxt och stärka utbildningens forskningsanknytning. Vidare förväntas projektet bidra till regional tillväxt och till utveckling av en komplett akademisk miljö vid högskolan. Ytterligare ett mål för projektet är att, i samproduktion med medverkande företag, utveckla ett attraktivt kursutbud omfattande 75 hp på avancerad nivå, som kan integreras i högskolans ordinarie kursutbud.

Projektgrupp

Projektledare:
Bitr. projektledare:
Projektmedlemmar:

Stefan Cronholm, stefan.cronholm@hb.se, 033-435 5936
Leif Andersson, leif.andersson@hb.se, 0761-273545
Hannes Göbel, hannes.gobel@hb.se, 033-435 4270
Susanne S Jämsvi, susanne.s_jamsvi@hb.se, 033-435 5948
Stavroula Wallström, stavroula.wallstrom@hb.se, 033-435 4463
Cecilia Sönströd, cecilia.sonstrod@hb.se, 033-435 4424
Ola Wallinder, ola.wallinder@hb.se, 0768-340221
Jonas Ehrenberg, jonas.ehrenberg@hb.se,

Våra kurser    Sök kurs    Delta i projektet    Deltagande företag